Thư viện

Sự kiện

Thứ Hai, tháng 2 18, 2013

Mã vùng điện thoại các nước trên thế giới + Cách gọi điện quốc tê

Trong bài này tôi sẽ giới thiệu với các bạn cách gọi điện thoại từ Việt Nam tới số di động của người thân, bạn bè, đối tác ở quốc gia khác trên thế giới. Trước tiên bạn cần phải bấm số cần gọi theo quy ước sau:

Chia sẻ:
ma vung dien thoai cac nuoc tren the gioi
Trong bài này tôi sẽ giới thiệu với các bạn cách gọi điện thoại từ Việt Nam tới số di động của người thân, bạn bè, đối tác ở quốc gia khác trên thế giới. Trước tiên bạn cần phải bấm số cần gọi theo quy ước sau:

Số máy cần gọi = 00 + mã vùng nước cần gọi + số điện thoại cần gọi.
VD: bạn cần gọi sang Úc cho số điện thoại di động là 0411872664 thì bạn sẽ quay số từ Việt Nam là:
00 + 61(Mã vùng Úc) + 411872664 = 0061411872664
bạn thực hiện cách quay số tương tự cho các nước khác.
Mời bạn tham khảo bảng mã vùng, mã nước, dân số và diện tích của 237 quốc gia trên thế giới ở bảng dưới đây.
# Quốc gia Mã nước Mã vùng Dân số Diện tích
1 Afghanistan AF / AFG 93 28,396,000 (43) 652,230 (42)
2 Albania AL / ALB 355 3,639,453 (129) 28,748 (145)
3 Algeria DZ / DZA 213 34,178,188 (36) 2,381,741 (12)
4 American Samoa AS / ASM 1 684 65,628 (204) 199 (215)
5 Andorra AD / AND 376 83,888 (200) 468 (197)
6 Angola AO / AGO 244 12,799,293 (69) 1,246,700 (24)
7 Anguilla AI / AIA 1 264 14,436 (219) 91 (224)
8 Antarctica AQ / ATA 672 0 (236) 14,000,000 (2)
9 Antigua and Barbuda AG / ATG 1 268 85,632 (199) 443 (201)
10 Argentina AR / ARG 54 40,913,584 (31) 2,780,400 (9)
11 Armenia AM / ARM 374 2,967,004 (137) 29,743 (143)
12 Aruba AW / ABW 297 103,065 (194) 180 (217)
13 Australia AU / AUS 61 21,262,641 (54) 7,741,220 (7)
14 Austria AT / AUT 43 8,210,281 (92) 83,871 (114)
15 Azerbaijan AZ / AZE 994 8,238,672 (91) 86,600 (113)
16 Bahamas BS / BHS 1 242 309,156 (176) 13,880 (161)
17 Bahrain BH / BHR 973 727,785 (162) 741 (191)
18 Bangladesh BD / BGD 880 156,050,883 (7) 143,998 (95)
19 Barbados BB / BRB 1 246 284,589 (180) 430 (202)
20 Belarus BY / BLR 375 9,648,533 (86) 207,600 (86)
21 Belgium BE / BEL 32 10,414,336 (78) 30,528 (141)
22 Belize BZ / BLZ 501 307,899 (177) 22,966 (152)
23 Benin BJ / BEN 229 8,791,832 (90) 112,622 (102)
24 Bermuda BM / BMU 1 441 67,837 (203) 54 (226)
25 Bhutan BT / BTN 975 691,141 (163) 38,394 (137)
26 Bolivia BO / BOL 591 9,775,246 (84) 1,098,581 (29)
27 Bosnia and Herzegovina BA / BIH 387 4,613,414 (119) 51,197 (129)
28 Botswana BW / BWA 267 1,990,876 (146) 581,730 (48)
29 Brazil BR / BRA 55 198,739,269 (5) 8,514,877 (6)
30 British Indian Ocean Territory IO / IOT 0 (236) 54,400 (128)
31 British Virgin Islands VG / VGB 1 284 24,491 (215) 151 (219)
32 Brunei BN / BRN 673 388,190 (175) 5,765 (173)
33 Bulgaria BG / BGR 359 7,204,687 (98) 110,879 (105)
34 Burkina Faso BF / BFA 226 15,746,232 (61) 274,200 (75)
35 Burma (Myanmar) MM / MMR 95 48,137,741 (26) 676,578 (41)
36 Burundi BI / BDI 257 8,988,091 (89) 27,830 (147)
37 Cambodia KH / KHM 855 14,494,293 (65) 181,035 (90)
38 Cameroon CM / CMR 237 18,879,301 (58) 475,440 (54)
39 Canada CA / CAN 1 33,487,208 (37) 9,984,670 (3)
40 Cape Verde CV / CPV 238 429,474 (171) 4,033 (176)
41 Cayman Islands KY / CYM 1 345 49,035 (207) 264 (210)
42 Central African Republic CF / CAF 236 4,511,488 (120) 622,984 (45)
43 Chad TD / TCD 235 10,329,208 (79) 1,284,000 (22)
44 Chile CL / CHL 56 16,601,707 (60) 756,102 (39)
45 China CN / CHN 86 1,338,612,968 (1) 9,596,961 (5)
46 Christmas Island CX / CXR 61 1,402 (231) 135 (221)
47 Cocos (Keeling) Islands CC / CCK 61 596 (234) 14 (233)
48 Colombia CO / COL 57 45,644,023 (28) 1,138,914 (27)
49 Comoros KM / COM 269 752,438 (161) 2,235 (180)
50 Republic of the Congo CG / COG 242 4,012,809 (127) 342,000 (64)
51 Democratic Republic of the Congo CD / COD 243 68,692,542 (18) 2,344,858 (13)
52 Cook Islands CK / COK 682 11,870 (222) 236 (214)
53 Costa Rica CR / CRC 506 4,253,877 (123) 51,100 (130)
54 Croatia HR / HRV 385 4,489,409 (121) 56,594 (127)
55 Cuba CU / CUB 53 11,451,652 (72) 110,860 (106)
56 Cyprus CY / CYP 357 796,740 (159) 9,251 (171)
57 Czech Republic CZ / CZE 420 10,211,904 (80) 78,867 (116)
58 Denmark DK / DNK 45 5,500,510 (110) 43,094 (134)
59 Djibouti DJ / DJI 253 516,055 (168) 23,200 (151)
60 Dominica DM / DMA 1 767 72,660 (202) 751 (189)
61 Dominican Republic DO / DOM 1 809 9,650,054 (85) 48,670 (132)
62 Timor-Leste TL / TLS 670 1,131,612 (155) 14,874 (160)
63 Ecuador EC / ECU 593 14,573,101 (64) 283,561 (74)
64 Egypt EG / EGY 20 83,082,869 (15) 1,001,450 (31)
65 El Salvador SV / SLV 503 7,185,218 (99) 21,041 (154)
66 Equatorial Guinea GQ / GNQ 240 633,441 (165) 28,051 (146)
67 Eritrea ER / ERI 291 5,647,168 (109) 117,600 (101)
68 Estonia EE / EST 372 1,299,371 (152) 45,228 (133)
69 Ethiopia ET / ETH 251 85,237,338 (14) 1,104,300 (28)
70 Falkland Islands FK / FLK 500 3,140 (227) 12,173 (165)
71 Faroe Islands FO / FRO 298 48,856 (208) 1,393 (183)
72 Fiji FJ / FJI 679 944,720 (157) 18,274 (157)
73 Finland FI / FIN 358 5,250,275 (113) 338,145 (65)
74 France FR / FRA 33 64,057,792 (21) 643,427 (43)
75 French Polynesia PF / PYF 689 287,032 (179) 4,167 (175)
76 Gabon GA / GAB 241 1,514,993 (151) 267,667 (77)
77 Gambia GM / GMB 220 1,782,893 (148) 11,295 (167)
78 Gaza Strip / 970 1,551,859 (149) 360 (205)
79 Georgia GE / GEO 995 4,615,807 (118) 69,700 (121)
80 Germany DE / DEU 49 82,329,758 (16) 357,022 (63)
81 Ghana GH / GHA 233 23,832,495 (47) 238,533 (82)
82 Gibraltar GI / GIB 350 28,034 (214) 7 (235)
83 Greece GR / GRC 30 10,737,428 (74) 131,957 (97)
84 Greenland GL / GRL 299 57,600 (206) 2,166,086 (14)
85 Grenada GD / GRD 1 473 90,739 (196) 344 (206)
86 Guam GU / GUM 1 671 160,595 (187) 544 (196)
87 Guatemala GT / GTM 502 13,276,517 (68) 108,889 (107)
88 Guinea GN / GIN 224 10,057,975 (81) 245,857 (79)
89 Guinea-Bissau GW / GNB 245 1,533,964 (150) 36,125 (138)
90 Guyana GY / GUY 592 772,298 (160) 214,969 (85)
91 Haiti HT / HTI 509 9,035,536 (88) 27,750 (148)
92 Honduras HN / HND 504 7,792,854 (93) 112,090 (103)
93 Hong Kong HK / HKG 852 7,055,071 (100) 1,104 (184)
94 Hungary HU / HUN 36 9,905,596 (82) 93,028 (110)
95 Iceland IS / IS 354 306,694 (178) 103,000 (108)
96 India IN / IND 91 1,166,079,217 (2) 3,287,263 (8)
97 Indonesia ID / IDN 62 240,271,522 (4) 1,904,569 (17)
98 Iran IR / IRN 98 66,429,284 (19) 1,648,195 (19)
99 Iraq IQ / IRQ 964 28,945,657 (40) 438,317 (59)
100 Ireland IE / IRL 353 4,203,200 (125) 70,273 (120)
101 Isle of Man IM / IMN 44 76,512 (201) 572 (195)
102 Israel IL / ISR 972 7,233,701 (97) 22,072 (153)
103 Italy IT / ITA 39 58,126,212 (23) 301,340 (72)
104 Ivory Coast CI / CIV 225 20,617,068 (56) 322,463 (69)
105 Jamaica JM / JAM 1 876 2,825,928 (138) 10,991 (168)
106 Japan JP / JPN 81 127,078,679 (10) 377,915 (62)
107 Jersey JE / JEY 91,626 (195) 116 (222)
108 Jordan JO / JOR 962 6,342,948 (104) 89,342 (112)
109 Kazakhstan KZ / KAZ 7 15,399,437 (62) 2,724,900 (10)
110 Kenya KE / KEN 254 39,002,772 (33) 580,367 (49)
111 Kiribati KI / KIR 686 112,850 (190) 811 (187)
112 Kosovo / 381 1,804,838 (147) 10,887 (169)
113 Kuwait KW / KWT 965 2,691,158 (139) 17,818 (158)
114 Kyrgyzstan KG / KGZ 996 5,431,747 (112) 199,951 (87)
115 Laos LA / LAO 856 6,834,942 (102) 236,800 (84)
116 Latvia LV / LVA 371 2,231,503 (141) 64,589 (124)
117 Lebanon LB / LBN 961 4,017,095 (126) 10,400 (170)
118 Lesotho LS / LSO 266 2,130,819 (142) 30,355 (142)
119 Liberia LR / LBR 231 3,441,790 (132) 111,369 (104)
120 Libya LY / LBY 218 6,310,434 (105) 1,759,540 (18)
120 Liechtenstein LI / LIE 423 34,761 (210) 160 (218)
122 Lithuania LT / LTU 370 3,555,179 (130) 65,300 (123)
123 Luxembourg LU / LUX 352 491,775 (169) 2,586 (179)
124 Macau MO / MAC 853 559,846 (167) 28 (230)
125 Macedonia MK / MKD 389 2,066,718 (144) 25,713 (150)
126 Madagascar MG / MDG 261 20,653,556 (55) 587,041 (47)
127 Malawi MW / MWI 265 14,268,711 (66) 118,484 (100)
128 Malaysia MY / MYS 60 25,715,819 (46) 329,847 (67)
129 Maldives MV / MDV 960 396,334 (174) 298 (209)
130 Mali ML / MLI 223 12,666,987 (70) 1,240,192 (25)
131 Malta MT / MLT 356 405,165 (173) 316 (207)
132 Marshall Islands MH / MHL 692 64,522 (205) 181 (216)
133 Mauritania MR / MRT 222 3,129,486 (135) 1,030,700 (30)
134 Mauritius MU / MUS 230 1,284,264 (153) 2,040 (181)
135 Mayotte YT / MYT 262 223,765 (183) 374 (204)
136 Mexico MX / MEX 52 111,211,789 (11) 1,964,375 (16)
137 Micronesia FM / FSM 691 107,434 (192) 702 (192)
138 Moldova MD / MDA 373 4,320,748 (122) 33,851 (140)
139 Monaco MC / MCO 377 32,965 (211) 2 (237)
140 Mongolia MN / MNG 976 3,041,142 (136) 1,564,116 (20)
141 Montenegro ME / MNE 382 672,180 (164) 13,812 (162)
142 Montserrat MS / MSR 1 664 5,097 (226) 102 (223)
143 Morocco MA / MAR 212 34,859,364 (35) 446,550 (58)
144 Mozambique MZ / MOZ 258 21,669,278 (52) 799,380 (36)
145 Namibia NA / NAM 264 2,108,665 (143) 824,292 (35)
146 Nauru NR / NRU 674 14,019 (220) 21 (232)
147 Nepal NP / NPL 977 28,563,377 (42) 147,181 (94)
148 Netherlands NL / NLD 31 16,715,999 (59) 41,543 (135)
149 Netherlands Antilles AN / ANT 599 227,049 (182) 800 (188)
150 New Caledonia NC / NCL 687 227,436 (181) 18,575 (156)
151 New Zealand NZ / NZL 64 4,213,418 (124) 267,710 (76)
152 Nicaragua NI / NIC 505 5,891,199 (108) 130,370 (98)
153 Niger NE / NER 227 15,306,252 (63) 1,267,000 (23)
154 Nigeria NG / NGA 234 149,229,090 (8) 923,768 (33)
155 Niue NU / NIU 683 1,398 (232) 260 (212)
156 Norfolk Island / NFK 672 2,141 (228) 36 (229)
157 Northern Mariana Islands MP / MNP 1 670 88,662 (197) 464 (198)
158 North Korea KP / PRK 850 22,665,345 (50) 120,538 (99)
159 Norway NO / NOR 47 4,660,539 (116) 323,802 (68)
160 Oman OM / OMN 968 3,418,085 (133) 309,500 (71)
161 Pakistan PK / PAK 92 176,242,949 (6) 796,095 (37)
162 Palau PW / PLW 680 20,796 (217) 459 (199)
163 Panama PA / PAN 507 3,360,474 (134) 75,420 (118)
164 Papua New Guinea PG / PNG 675 6,057,263 (106) 462,840 (55)
165 Paraguay PY / PRY 595 6,995,655 (101) 406,752 (60)
166 Peru PE / PER 51 29,546,963 (39) 1,285,216 (21)
167 Philippines PH / PHL 63 97,976,603 (12) 300,000 (73)
168 Pitcairn Islands PN / PCN 870 48 (235) 47 (228)
169 Poland PL / POL 48 38,482,919 (34) 312,685 (70)
170 Portugal PT / PRT 351 10,707,924 (75) 92,090 (111)
171 Puerto Rico PR / PRI 1 3,971,020 (128) 13,790 (163)
172 Qatar QA / QAT 974 833,285 (158) 11,586 (166)
173 Romania RO / ROU 40 22,215,421 (51) 238,391 (83)
174 Russia RU / RUS 7 140,041,247 (9) 17,098,242 (1)
175 Rwanda RW / RWA 250 10,473,282 (77) 26,338 (149)
176 Saint Barthelemy BL / BLM 590 7,448 (224) 0 (238)
177 Samoa WS / WSM 685 219,998 (184) 2,831 (178)
178 San Marino SM / SMR 378 30,324 (212) 61 (225)
179 Sao Tome and Principe ST / STP 239 212,679 (186) 964 (185)
180 Saudi Arabia SA / SAU 966 28,686,633 (41) 2,149,690 (15)
181 Senegal SN / SEN 221 13,711,597 (67) 196,722 (88)
182 Serbia RS / SRB 381 7,379,339 (95) 77,474 (117)
183 Seychelles SC / SYC 248 87,476 (198) 455 (200)
184 Sierra Leone SL / SLE 232 6,440,053 (103) 71,740 (119)
185 Singapore SG / SGP 65 4,657,542 (117) 697 (193)
186 Slovakia SK / SVK 421 5,463,046 (111) 49,035 (131)
187 Slovenia SI / SVN 386 2,005,692 (145) 20,273 (155)
188 Solomon Islands SB / SLB 677 595,613 (166) 28,896 (144)
189 Somalia SO / SOM 252 9,832,017 (83) 637,657 (44)
190 South Africa ZA / ZAF 27 49,052,489 (24) 1,219,090 (26)
191 South Korea KR / KOR 82 48,508,972 (25) 99,720 (109)
192 Spain ES / ESP 34 40,525,002 (32) 505,370 (52)
193 Sri Lanka LK / LKA 94 21,324,791 (53) 65,610 (122)
194 Saint Helena SH / SHN 290 7,637 (223) 308 (208)
195 Saint Kitts and Nevis KN / KNA 1 869 40,131 (209) 261 (211)
196 Saint Lucia LC / LCA 1 758 160,267 (188) 616 (194)
197 Saint Martin MF / MAF 1 599 29,820 (213) 54 (227)
198 Saint Pierre and Miquelon PM / SPM 508 7,051 (225) 242 (213)
199 Saint Vincent and the Grenadines VC / VCT 1 784 104,574 (193) 389 (203)
200 Sudan SD / SDN 249 41,087,825 (29) 2,505,813 (11)
201 Suriname SR / SUR 597 481,267 (170) 163,820 (92)
202 Svalbard SJ / SJM 2,116 (229) 62,045 (125)
203 Swaziland SZ / SWZ 268 1,123,913 (156) 17,364 (159)
204 Sweden SE / SWE 46 9,059,651 (87) 450,295 (56)
205 Switzerland CH / CHE 41 7,604,467 (94) 41,277 (136)
206 Syria SY / SYR 963 20,178,485 (57) 185,180 (89)
207 Taiwan TW / TWN 886 22,974,347 (49) 35,980 (139)
208 Tajikistan TJ / TJK 992 7,349,145 (96) 143,100 (96)
209 Tanzania TZ / TZA 255 41,048,532 (30) 947,300 (32)
210 Thailand TH / THA 66 65,905,410 (20) 513,120 (51)
211 Togo TG / TGO 228 6,019,877 (107) 56,785 (126)
212 Tokelau TK / TKL 690 1,416 (230) 12 (234)
213 Tonga TO / TON 676 120,898 (189) 747 (190)
214 Trinidad and Tobago TT / TTO 1 868 1,229,953 (154) 5,128 (174)
215 Tunisia TN / TUN 216 10,486,339 (76) 163,610 (93)
216 Turkey TR / TUR 90 76,805,524 (17) 783,562 (38)
217 Turkmenistan TM / TKM 993 4,884,887 (114) 488,100 (53)
218 Turks and Caicos Islands TC / TCA 1 649 22,942 (216) 948 (186)
219 Tuvalu TV / TUV 688 12,373 (221) 26 (231)
220 United Arab Emirates AE / ARE 971 4,798,491 (115) 83,600 (115)
221 Uganda UG / UGA 256 32,369,558 (38) 241,038 (81)
222 United Kingdom GB / GBR 44 61,113,205 (22) 243,610 (80)
223 Ukraine UA / UKR 380 45,700,395 (27) 603,550 (46)
224 Uruguay UY / URY 598 3,494,382 (131) 176,215 (91)
225 United States US / USA 1 307,212,123 (3) 9,826,675 (4)
226 Uzbekistan UZ / UZB 998 27,606,007 (44) 447,400 (57)
227 Vanuatu VU / VUT 678 218,519 (185) 12,189 (164)
228 Holy See (Vatican City) VA / VAT 39 826 (233) 0 (238)
229 Venezuela VE / VEN 58 26,814,843 (45) 912,050 (34)
230 Vietnam VN / VNM 84 86,967,524 (13) 331,210 (66)
231 US Virgin Islands VI / VIR 1 340 109,825 (191) 1,910 (182)
232 Wallis and Futuna WF / WLF 681 15,289 (218) 142 (220)
233 West Bank / 970 2,461,267 (140) 5,860 (172)
234 Western Sahara EH / ESH 405,210 (172) 266,000 (78)
235 Yemen YE / YEM 967 23,822,783 (48) 527,968 (50)
236 Zambia ZM / ZMB 260 11,862,740 (71) 752,618 (40)
237 Zimbabwe ZW / ZWE 263 11,392,629 (73) 390,757 (61)

Kết luận: Nếu bài viết có ích hãy chia sẻ và like để ủng hộ namkna nha.

3 nhận xét: