Thư viện

Sự kiện

Chủ Nhật, tháng 3 13, 2011

Sửa lỗi đánh chữ trong Word bị nhảy cách

Chia sẻ:
Các bạn đánh văn bản trong word. Khi mình copy --> paste một đoạn văn bản thì sau đó lúc đánh chữ tiếp chữ cứ tự động nhảy cách.

VD khi mình đánh "Tôi Không Biết" nó lại thành "T ôi Kh ông Bi ết"
Photobucket


Sau khi cài bộ Microft Office, để Word dể dùng, ta mở Word và nhấn menu Tools ---> Options rồi tắt các chức năng như sau:
Photobucket
Tắt chức năng thừa khoảng trống khi soạn thảo bằng font Unicode [nhấn thẻ Edit, hủy dấu kiểm trước hàng chữ Smart cut and paste].
Photobucket


Tham khảo:Tắt chức năng kiểm tra lỗi chính tả bằng các đường màu đỏ trong World

2 nhận xét: