Tạo khung ảnh

CÁC BẠN CHỈ CẦN UPLOAD ẢNH CỦA MÌNH LÊN (BẤM THẺ CARREGAR FOTO) VÀ CHỌN KHUNG BÊN TAY PHẢI VÀ CHỌN ICON Ở DƯỚI (CHỈ CẦN BẤM CHUỘT VÀO HÌNH MÌNH THÍCH) CHƯƠNG TRÌNH SẼ TỰ ĐỘNG ĐƯA VÀO. KHI XONG MUỐN LƯU LẠI BẤM SALVAR FOTO.


{ 0 nhận xét...xem bình luận mới & viết bình luận }

Đăng nhận xét