Avid Liquid 7.2.1 VM - Hướng dẫn sử dụng - Phần mềm làm phim


download file pdf

tài liệu này được sưu tầm từ PHÒNG KỸ THUẬT ĐÀI PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH


----------------------------------------------------------------------------------------------- giáo trình hướng dẫn bằng video
1- Capture: 18.31 Mb
2- chỉnh sủa kỷ xảo: 24.08 Mb
3- công cụ: 40.95Mb
4- dựng phim: 73.68Mb
5- Làm Quen 01: 11.47
6- Làm Quen 02: 4.76Mb
7- Quản Lý Media: 22.65
8- Tổ Chức Project: 25.22Mb
9- Xuất Phim: 40.81 Mb

Kỷ Xảo Việt 1: 16.6MB

Kỷ Xảo Việt 2: 14.9MB
Kỷ Xảo Việt 3: 43.9MB
Kỷ Xảo Việt 4: 15.6MB
Kỷ Xảo Việt 5: 25.8MB
Video hướng dẫn chuyển Alpha DIF NTSC --- Alpha DIF PAL: 12.3MB
Video hướng dẫn Thay Thế Media va Quản Lý Project trong A L: 13.7MB
Video Tiếng viềt - Tạo Alpha tim rơi...- Tạo Alpha DIF trong Avid liquid: 19.4MB
download

bạn đừng nên bỏ qua nhé :
Tài liệu hoc làm phim và chỉnh sửa phim ảnh đồ sộ cho những người yêu thích dựng phim